Festo Media & Process Valves loại VZWD VZWF VZWM VZWP VZXF

Giá bán: Liên hệ để nhận báo giá

 • ...

  Ms Trang Phòng kinh doanh

  0969 303 848 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Ngân Phòng kinh doanh

  0909 221 246 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Huệ Phòng kinh doanh

  09 1800 6799 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Nga Phòng kinh doanh

  09 1800 3799 (Ưu tiên Zalo chat)

Thông tin sản phẩm Festo Media & Process Valves loại VZWD VZWF VZWM VZWP VZXF

Xin giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm Festo Media & Process Valves loại VZWD VZWF VZWM VZWP VZXF chính hãng do TBCNSG cung cấp. Sản phẩm sẵn hàng trong kho. Giao hàng trên toàn quốc với đầy đủ hóa đơn chứng từ. Quý khách cần mua sản phẩm này xin liên hệ để nhận báo giá chi tiết cho Festo Media & Process Valves loại VZWD VZWF VZWM VZWP VZXF.

1. Công ty Tiến Phát cung cấp các loại Media & Process valves FESTO:

 • Cổng kết nối 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
 • Kiểu ren G hoặc NPT
 • Áp suất 0 ... 40 bar
 • Van 2/2, thường đóng NC
 • Use with slightly contaminated media also possible
 • Use for steam applications possible
 • Direct supply of pilot air.

Part No

Order Code

Port size

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-80-20

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-25

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16

G1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-25

G1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-40

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16

G3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-20

G3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-20

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-25

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N12-120-H3B1-50-16

NPT1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-25

NPT1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-80-40

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16

NPT3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-20

NPT3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8

G1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-80-10

G1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16

G1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40

G1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

G1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

G2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16

G3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20

G3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-H3B1-50-6

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8

NPT1 1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

NPT1 1/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16

NPT1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40

NPT1/2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22

NPT1

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-50-3

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5

NPT2

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16

NPT3/4

1 0909.221.246 - 0969.303.848 - 09.1800.3799

VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20

NPT3/4 • Cổng Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
 • Lưu lượng 2000 ... 23500 l/min
 • Flange hole pattern to ISO 5211
 • Tác động cơ khí
 • Corrosion and acid-resistant designs
 • 2-way ball valve

Part No

Order Code

Flow rate Kv

Port size

534308

VAPB-1 1/2-F-25-F0405

200 m3/h

Rp1 1/2

534317

VAPB-1 1/2-F-63-F0507-CR

170 m3/h

Rp1 1/2

534307

VAPB-1 1/4-F-40-F0405

121 m3/h

Rp1 1/4

534316

VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR

105 m3/h

Rp1 1/4

534304

VAPB-1/2-F-40-F03

17 m3/h

Rp1/2

534313

VAPB-1/2-F-63-F0304-CR

19 m3/h

Rp1/2

534302

VAPB-1/4-F-40-F03

5.9 m3/h

Rp1/4

542843

VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

7 m3/h

Rp1/4

534306

VAPB-1-F-40-F0304

70 m3/h

Rp1

534315

VAPB-1-F-63-F0405-CR

72 m3/h

Rp1

534310

VAPB-2 1/2-F-25-F07

535 m3/h

Rp2 1/2

534319

VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR

507 m3/h

Rp2 1/2

534309

VAPB-2-F-25-F05

292 m3/h

Rp2

534318

VAPB-2-F-63-F0507-CR

275 m3/h

Rp2

534305

VAPB-3/4-F-40-F03

41 m3/h

Rp3/4

534314

VAPB-3/4-F-63-F0304-CR

46 m3/h

Rp3/4

534303

VAPB-3/8-F-40-F03

9.4 m3/h

Rp3/8

542844

VAPB-3/8-F-63-F0304-CR

10 m3/h

Rp3/8

534320

VAPB-3-F-63-F0710-CR

905 m3/h

Rp3

534321

VAPB-4-F-63-F10-CR

1414 m3/h

Rp4 • Cổng Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
 • Lưu lượng 75 ... 895 l/min
 • Flange hole pattern to ISO 5211
 • Corrosion and acid resistant versions

 • 3-way ball valve (L hole, T hole)


Part No

Order Code

Process valve connection

542017

VZBA-R112-63-32L-F0405-R

Rp1 1/2

542018

VZBA-R112-63-32T-F0405-R

Rp1 1/2

542015

VZBA-R114-63-32L-F0405-R

Rp1 1/4

542016

VZBA-R114-63-32T-F0405-R

Rp1 1/4

542009

VZBA-R12-63-32L-F0304-R

Rp1/2

542010

VZBA-R12-63-32T-F0304-R

Rp1/2

542005

VZBA-R14-63-32L-F0304-R

Rp1/4

542006

VZBA-R14-63-32T-F0304-R

Rp1/4

542013

VZBA-R1-63-32L-F0405-R

Rp1

542014

VZBA-R1-63-32T-F0405-R

Rp1

542019

VZBA-R2-63-32L-F0507-R

Rp2

542020

VZBA-R2-63-32T-F0507-R

Rp2

542011

VZBA-R34-63-32L-F0405-R

Rp3/4

542012

VZBA-R34-63-32T-F0405-R

Rp3/4

542007

VZBA-R38-63-32L-F0304-R

Rp3/8

542008

VZBA-R38-63-32T-F0304-R

Rp3/8 • Cổng Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
 • Lưu lượng 100 ... 8900 l/min
 • Tác động điện và khí nén
 • Ball valve with drive
 • Namur port pattern, VDI/VDE 3845
 • Corrosion and acid-resistant designs
 • 2-way on-off valve, Swivel drive

Part No

Order Code

Design structure

Port size

540514

VZPR-BPD-22-R1

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1

540516

VZPR-BPD-22-R112

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/2

540532

VZPR-BPD-22-R112R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/2

540515

VZPR-BPD-22-R114

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/4

540531

VZPR-BPD-22-R114R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/4

540512

VZPR-BPD-22-R12

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1/2

540528

VZPR-BPD-22-R12R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1/2

540510

VZPR-BPD-22-R14

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1/4

540526

VZPR-BPD-22-R14R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1/4

540530

VZPR-BPD-22-R1R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1

540517

VZPR-BPD-22-R2

2-way ball valve
Swivel drive

Rp2

540874

VZPR-BPD-22-R212

2-way ball valve
Swivel drive

Rp2 1/2

540878

VZPR-BPD-22-R212R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp2 1/2

540533

VZPR-BPD-22-R2R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp2

540513

VZPR-BPD-22-R34

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3/4

540529

VZPR-BPD-22-R34R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3/4

540511

VZPR-BPD-22-R38

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3/8

540527

VZPR-BPD-22-R38R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3/8

550336

VZPR-BPD-22-R3R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3

550337

VZPR-BPD-22-R4R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp4

540877

VZPR-BPDH-22-R112R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/2

540876

VZPR-BPDH-22-R114R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp1 1/4

540875

VZPR-BPDH-22-R34R

2-way ball valve
Swivel drive

Rp3/4
 • Poppet valve with diaphragm seal
 • 2/2 closed, monostable
 • Cổng nối G1/4 ... G2, also available with NPT thread
 • Lưu lượng 1400 to 31000 l/min
 • Solenoid actuated, piloted, pneumatic spring return
 • For control of gaseous and liquid media.

Part No

Order Code

Flow Rate

Flow rate Kv

Port size

546152

VZWM-L-M22C-G112-F5

26400 l/min

27.4 m3/h

G1 1/2

546168

VZWM-L-M22C-G112-F5-R1

26400 l/min

27.4 m3/h

G1 1/2

546151

VZWM-L-M22C-G114-F5

24000 l/min

21.3 m3/h

G1 1/4

546167

VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

24000 l/min

21.3 m3/h

G1 1/4

546148

VZWM-L-M22C-G12-F4

2400 l/min

2.4 m3/h

G1/2

546164

VZWM-L-M22C-G12-F5-R1

2400 l/min

2.4 m3/h

G1/2

546146

VZWM-L-M22C-G14-F4

1400 l/min

1.6 m3/h

G1/4

546162

VZWM-L-M22C-G14-F5-R1

1400 l/min

1.6 m3/h

G1/4

546150

VZWM-L-M22C-G1-F4

11700 l/min

10.7 m3/h

G1

546166

VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

11700 l/min

10.7 m3/h

G1

546153

VZWM-L-M22C-G2-F5

31000 l/min

39 m3/h

G2

546169

VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

31000 l/min

39 m3/h

G2

546149

VZWM-L-M22C-G34-F4

10000 l/min

8.5 m3/h

G3/4

546165

VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

10000 l/min

8.5 m3/h

G3/4

546147

VZWM-L-M22C-G38-F4

2100 l/min

2 m3/h

G3/8

546163

VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

2100 l/min

2 m3/h

G3/8 • Poppet valve with diaphragm seal, 2/2 closed, monostable
 • Kết nối G1/4 ... G1 1/2
 • Lưu lượng 2000 to 30,500 l/min
 • Điện áp 24 VDC, 110 ... 230 VAC
 • Cable connection
 • Solenoid actuated, piloted, pneumatic spring return
 • Connection via plug/socket
 • For control of gaseous media.

Part No

Order Code

Flow Rate

Process valve connection

546152

VZWM-L-M22C-G112-F5

26400 l/min

G1 1/2

546168

VZWM-L-M22C-G112-F5-R1

26400 l/min

G1 1/2

546151

VZWM-L-M22C-G114-F5

24000 l/min

G1 1/4

546167

VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

24000 l/min

G1 1/4

546148

VZWM-L-M22C-G12-F4

2400 l/min

G1/2

546164

VZWM-L-M22C-G12-F5-R1

2400 l/min

G1/2

546146

VZWM-L-M22C-G14-F4

1400 l/min

G1/4

546162

VZWM-L-M22C-G14-F5-R1

1400 l/min

G1/4

546150

VZWM-L-M22C-G1-F4

11700 l/min

G1

546166

VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

11700 l/min

G1

546153

VZWM-L-M22C-G2-F5

31000 l/min

G2

546169

VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

31000 l/min

G2

546149

VZWM-L-M22C-G34-F4

10000 l/min

G3/4

546165

VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

10000 l/min

G3/4

546147

VZWM-L-M22C-G38-F4

2100 l/min

G3/8

546163

VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

2100 l/min

G3/8 • Port G1/4 ... G2, also available with NPT thread
 • Flow rate 2400 ... 14000 l/min
 • Pneumatically actuated.

Part No

Order Code

Design structure

Valve function

Flow Rate

Port size

34434

VLX-2-1/2-MS

Diaphragm valve

2/2
monostable

4000 l/min

G1/2

34432

VLX-2-1/4-MS

Diaphragm valve

2/2
monostable

2400 l/min

G1/4

34436

VLX-2-1-MS

Diaphragm valve

2/2
monostable

14000 l/min

G2

34435

VLX-2-3/4-MS

Diaphragm valve

2/2
monostable

10500 l/min

G3/4

34433

VLX-2-3/8-MS

Diaphragm valve

2/2
monostable

3800 l/min

G3/8

2. Chi tiết liên hệ mua hàng

La Đức Văn

0908.773.246
------------------
Tien Phat Pneumatics Co.,ltd
Email:


Comment